Lịch trực Tết Bính Thân ( dự kiến )

0
3990
Tongkat ali man up
Tăng cường sinh lực, sinh lý cho nam giới,
Hạn chế quá trình mãn dục ở đàn ông có tuổi Nguồn gốc xuất xứ: Nhập khẩu Mỹ

 Bản dự kiến:  Gửi các khoa, phòng, bộ phận xem xét, bổ sung để công bố chính thức

BVĐK Nhân dân Phúc Lâm               LỊCH TRỰC TẾT Bính Thân 06/02/2016 ĐẾN 14/02/2016

Tuần 1 THỨ HAI 01/02 THỨ BA 02/02 THỨ TƯ 03/02 THỨ NĂM 04/02 THỨ SÁU 05/02 THỨ BẢY 06/02 CHỦ NHẬT 07/02

 

I.TRỰC ĐIỀU HÀNH:

Trực BGĐ
Ths Long GS Hoành Ts Xuyến Bs Tùng Ths Long Gs Hoành Ts Xuyến
Tham vấn CM Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng
BS trưởng tua Bs trực  khoa CC Bs trực CC Bs trực CC Bs trực CC Bs trực CC Bs trực CC Bs trực CC
ĐD trưởng tua Đ D khoa CC Đ D khoa CC Đ D khoa CC Đ D khoa CC Đ D khoa CC Quang Lùn
Hành chính CN Chính CN Hương CN Chính CN Hương CN Chính CN Hương CN Chính
  1. KHỐI LÂM SÀNG:
1. K.CấpCứu: Ngày BS:ĐD: Quang – Thành BS:ĐD: Hương – Thành – Lùn
Ghi chú
2. K Ngoại – GM BS:

ĐD: Tuấn

BS:

ĐD: Mỵ

Ghi chú Trường hợp cần hội chẩn xét mổ đề nghi Bs Trưởng tua – Cấp cứu liên hệ theo thứ  tự ưu tiên 1. Bs Hà CK II ĐT : 0912118103  hoặc 2. Bs Chức CK I ĐT :
3. K. Khám

Ngày

BS:

ĐD:

BS:

ĐD: Phúc

4. Chăm sóc GN Bs B. Dương

 

III.KHỐI CẬN LÂM SÀNG:

1. Khoa Dược-Oxy
2. Khoa XN H.Tùng H.Tùng T. Tùng Thủy
3.Khoa CĐHA BS

KTV

Cường Cường

 

  1. KHỐI HÀNH CHINH:
 1.BảoVệ(trực12/24) Công ty vệ sỹ
2. Đội xe Ô. Trọng
3. Kế toán
4. Điện – Nước
 5. Vệ sinh MT Dung Chung

 

Tuần 2 THỨ HAI 08/02 THỨ BA 09/02 THỨ TƯ 10/02 THỨ NĂM 11/02 THỨ SÁU 12/02 THỨ BẢY 13/02 CHỦ NHẬT 14/02

 

I.TRỰC ĐIỀU HÀNH:

Trực BGĐ
Ths Long GS Hoành Ts Xuyến Bs Tùng Ths Long Gs Hoành Ts Xuyến
Tham vấn CM Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng Bs Tùng
BS trưởng tua Bs trực  khoa CC Bs trực CC Bs trực CC Bs trực CC Bs trực CC Bs trực CC Bs trực CC
ĐD trưởng tua Tài Lùn Hằng Diệp Phương Lùn Quang

 

Hành chính CN Chính CN Hương CN Chính CN Hương CN Chính CN Hương CN Chính

 

  1. KHỐI LÂM SÀNG:
1. K.CấpCứu: Ngày BS:

ĐD: Quang – Thành

BS:

ĐD: Quang – Lùn

BS:

ĐD: Hương – Hằng

BS:

ĐD: Diệp – Phương

BS:

ĐD: Diệp – Phương

BS:

ĐD: Hương – Lùn

BS:

ĐD: Quang – Hằng

Ghi chú
2. K Ngoại – GM Ngày  

Tài

 

Chín

 

Xoan

 

Tuấn

 

Nam

 

Mỵ

 

Mạnh

         Đêm
Ghi chú Trường hợp cần hội chẩn xét mổ đề nghi Bs Trưởng tua – Cấp cứu liên hệ theo thứ  tự ưu tiên 1. Bs Hà CK II ĐT : 0912118103  hoặc 2. Bs Chức CK I ĐT :
3. K. Khám

Ngày

Phúc Yến Yến Thương Thương
4. Chăm sóc GN Bs B. Dương

 

III.KHỐI CẬN LÂM SÀNG:

1. Khoa Dược-Oxy
2. Khoa XN Thủy T. Tùng T. Tùng T. Tùng T. Tùng H.Tùng H.Tùng
3.Khoa CĐHA BS

KTV

Cường Lâm Huy Huy Lâm Cường Cường

 

  1. KHỐI HÀNH CHINH:
 1.BảoVệ(trực12/24) Công ty vệ sỹ
2. Đội xe Ô. Trọng
3. Kế toán-Thu
4. Điện – Nước
 5. Vẹ sinh MT Bích Tân Dung Chung Bích Tân Dung

GĐ Điều hành                                                          GĐ Chuyên môn –  Trưởng Phòng KHTH

Ts Bs Vũ Trọng Tùng                                                                 Gs Bs Bùi Chu Hoành

Tongkat ali man up
Tăng cường sinh lực, sinh lý cho nam giới,
Hạn chế quá trình mãn dục ở đàn ông có tuổi Nguồn gốc xuất xứ: Nhập khẩu Mỹ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here